Цели


Основна цел на Асоциацията на производители и вносители на хранителни добавки в България, е повишаване здравето и продължителността на живот на хората в България. Това ще постигнем, чрез популяризиране използването на природни продукти указващи благотворно влияние върху човешкия организъм.